Historia

Visste du att: 

- fram till slutet av 1960-talet hade föreningen sju gas-eldade tvättmaskiner, vilket innebar att varje medlem endast hade en schemalagd tvättdag var sjätte vecka.

- De flesta hade svårt att lära sig att tända tvättmaskinerna, vilket innebar att gas samlades i utrymmet under maskinen och när den antändes blev det en kraftig knall.

- Föreningen under 1980-talet rev upp buskarna runt lekplatsen på Lars Kaggsgatan 30 och istället planterade vinbärsbuskar och äppelträd som nu ger frukt.

- De första parkeringsplatserna tillkom under senare delen av 1950-talet, då som nu till ett pris som många anser vara ett av Göteborgs bästa.

- Den ursprungliga fasadbeklädnaden var så kallad trätong puts (kalkbruk med inblandning av sågspån), med en kulör som i stort sett var densamma som falu rödfärg.

- Under 1980-talet slogs de dåvarande två bostadsrättsföreningarna, Göteborgshus nr 7 och Göteborgshus nr 10, samman till Göteborgshus nr 7.

- Föreningen på 40-talet eldade med fasta bränslen som kol, ved och annat som stod till buds, till exempel rivningsvirke.

- När det var riktigt kallt var fastighetsskötaren tvungen att gå upp på natten, slagga och lägga i nytt bränsle i pannorna.

- Oljebrännare installerades i början av 1950-talet och var i bruk till början av 1980-talet när vi övergick till fjärrvärme.

- Föreningen redan på 1940-talet hade bastu, en för damer och en för herrar, som var så välbesökta att man tidvis måste dela ut kölappar till dem som kom för att basta.

- Det tidigt inköptes vävstolar och att lokaler inreddes till vävstugor där medlemmarna kunde boka in sig. 

- Det på 1940- och 1950-talet förekom serietävlingar i bordtennis i våra fritidslokaler trots den låga takhöjden.

- I samma lokaler spelades revyer och arrangerades maskerader där glädjen stod högt i det låga taket. Arrangemangen sägs ha varit uppskattade av deltagarna men störande för de kringboende.

- Under 1950- och 1960-talen arrangerades luciaval och julfester anordnades för som mest 200 barn med jultablåer och utdelning av julklappar.