Hjärtstartare

Under december 2023 köptes Hjärtstartare in till föreningen. Hjärtstartaren finns tillgänglig dygnet runt, för medlemmar och allmänhet vid en krissituation, på väggen vid källaringången i närheten av Lars Kaggsgatan 28D.

  • Vid kris hämtar du Hjärtstartaren och tar den med genom att öppna skåpet. 
  • Hjärtstartaren har röstinstruktion som går igång när du öppnar locket. Välj barn/vuxen-läge och följ röstinstruktionerna.
  • Bakom Hjärtstartaren finns en påse med akutkit, använd detta om det behövs. 

Om ni har använt Hjärtstartaren, tagit den med er, är det viktigt att vi blir underrättade om det. Meddela styrelsen via email på 
Har Hjärtstartaren använts måste vi bli meddelade då elektroderna måste bytas ut för att bibehålla funktion.

Hjärtstartaren är spårbar, och utrustad med serienummer. 

Hjärtstartaren får enbart vid krissituation tas från skåpet. Det innebär att det aldrig är tillåtet att låna Hjärtstartaren eller att leka med hjärtstartaren. Alla aktiviteter som inte är tillåtna anmäls. Hjärtstartaren skall enbart användas för krissituation!

Hjärt-lungräddning (HLR) med Hjärtstartare

Tänk på att HLR alltid är viktigt att få igång i första hand, och att Larma 112!
Tidig Hjärtlungräddning håller andning och cirkulation igång i väntan på en Hjärtstartare / AED.
Om personer med hjärtstopp får hjärt-lungräddning innan ambulansen kommer, ökar möjligheten att överleva med 2-3 gånger.


Tidig Defibrillering är oftast den botande behandlingen vid hjärtstopp men tidsfaktorn är avgörande.
Varje minuts försening till defibrillering minskar möjligheterna att överleva med upp till 10 %.
Ambulansen kan inte köra snabbare än den gör idag. Om Hjärtstartare finns inom räckhåll kan i stort sett vem som helst kan sätta igång livräddande behandling med en Hjärtstartare.

Hjärtstopp kan uppstå av olika anledningar och situationer: Infarkt, fall, drukningstillbud, elchock mm. Det är också oberoende ålder. 
Se gärna till att passa på att gå kurs i HLR under året- det är kunskap i HLR som ger den initiala insatsen som Hjärtstartaren sedan kan bidra till för att öka chanserna ytterligare till överlevnad. 

Såhär använder du Hjärtstartaren

Här hittar du gratis utbildningskurs online för HLR