Mäklarinfo

Informationen på denna sida är senast uppdaterad 2024-07-01

Namn: Bostadsrättsföreningen Göteborgshus nr 7
Organisationsnummer: 757201-7593
Äkta/Oäkta bostadsrättsförening: Äkta
Föreningen tillåter delat ägande: Ja
Föreningen tillåter juridisk person som köpare: Nej
Föreningen äger marken: Nej
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggår: 1946

 

Allmänt om föreningen
Brf Göteborgshus 7 bildades 1946 och innehar tomrätterna till fastigheterna Kviberg 12:1, Kviberg 13:1 samt Kviberg 14:1.

Föreningen består av 192 st bostadsrätter fördelade på:
72 st 1 rok
84 st 1rok med matvrå
12 st 2 rok
24 st 2 rok med matvrå.

Nuvarande avtal gällande tomträttsavgälden sträcker sig till år 2025.

Utval av förda renoveringar/ underhåll:
Föreningen har en underhållsplan som redovisar fastighetens underhållsbehov och som sträcker sig 50 år framåt i tiden.

1980-talet kläddes fasader om.
1994-95 byttes V/A-stammar i kök och badrum samt elstigare. Under samma period byttes fönster ut.
1997 lades tak om och trapphus målades om.
2000 renoverades balkonger.
2012 renoverades bastun och en relaxavdelning anlades i anslutning till bastun. Samma år genomfördes en OVK-besiktning av ventilationen.
2012-2013 byttes utrustning i tvättstugorna.
2014 målades trapphus om och i källaren monterades automatisk belysning upp.
2014-2015 gjordes en översyn samt en justering av styr och reglersystemet.
2015 målades källargångarna om.
2016 filmades avloppen och åtgärder kommer att göras inom kort.
2017 utfördes en OVK och lokalen på Lars Kaggsgatan 30 H i ordningställdes.
2018 slipades golvet i relaxen, fasadtvätt utfördes, gästlägenheten renoverades.
2019 målades tvättstugorna och årlig brandkontroll utfördes. Tätning av vindsdörrar, utfört fasadtvätt, tak och bytt ut trasiga takpannor. Slamsugning av brunnar och pingisrummet har rustats upp.
2021 indragning av fiber.
2022 Samtliga balkonger har blivit helt utbytta mot nya balkongplattor samt räcken
2022 Nytt porttelefoni-/passagesystem samt bokningssystem
2023 Hjärtstartare installerad
2024 OVK utförd
2024 Relining av bottenplatta

Planerat/ pågående renovering/ underhåll:
-dränering
-Markarbeten
-nya parkeringsplatser
-laddstolpar

Mer information om planerat underhåll finns att läsa om i årsredovisningen.
Som köpare uppmanas du att kontrollera fakta med föreningens styrelse som är av särskild vikt för dig.

Föreningens ekonomi

1 juli 2024 höjs avgifterna med 14% för att möta ökade underhållskostnader och framtida investeringar.

Förvaltning:
Sedan januari 2017 förvaltas föreningen av HSB. Bostadsrättsföreningen kräver inte individuellt medlemskap i HSB.

Energideklaration
Utförd: Ja
Energiklass: A
Energiförbrukning per kvm och år: 165

Gemensamma utrymmen

2st Övernattningslägenheter
Relaxavdelning med bastu och bubbelbadkar
Festlokal
Hobbyrum
Boulebana
Bordtennis- och biljardrum
Cykelrum
Grillplatser
Miljöhus
Tvättstugor

Föreningen har extra förråd och lokaler som går att hyra.

TV/bredband
Fiberanslutning via OpenUniverse.
Medlem väljer själv leverantör och betalar detta separat.
Grundutbud av TV erbjuds utan kostnad via Telenor.

Parkering
92 parkeringsplatser. Till parkeringsplatsen är det separat kö.

Föreningen har parkeringsplater för medlemmar på Bångegatan, Marbogatan, Lars Kaggsgatan samt på stora parkeringen vid Varnhemsgatan.
I övrigt finns boendeparkering i området.

Månadsavgift
I månadsavgiften ingår värme, vatten samt ett bas-TV utbud. 
 

Ladda ned

Icon representing an icon       


Energideklaration
Stadgar
Årsredovisningar