Försäkring

Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till fastighetsförsäkringen. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. 


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Bostadsrätten och fast inredning   Fullvärde
Självrisk 2000 kr

 

 

Mer info
Reservation finns för att villkoren kan ändras, kontakta Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän för aktuella villkor.
Förköpsinformation Kollektiv bostadsrättsförsäkring