Sopsortering

Högre kostnader eller en god gärning?

Det är helt oacceptabelt att det skräpas ner utanför våra soprum och i våra lokaler. Inte nog med att det ser mycket tråkigt ut så medför detta en kostnad för alla medlemmar. Ditt skräp är ditt ansvar!
Om du vet med dig att du har något i våra allmänna utrymmen så skall du omgående flytta på detta. Föremål som hittas i våra utrymmen kommer att slängas om det inte tas om hand av sin ägare.Miljöfarligt avfall

Kretsloppsparken Alelyckan
Lämna det du inte vill ha till återvinning. Köp återvunnet byggmaterial.
Adress: Lärjeågatan 12, Göteborg
Läs mer här

Sävenäs Återvinningscentral
På återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier.
Adress: Von Utfallsgatan 29, Göteborg
Läs mer här


Skänka kläder och prylar 


Du är välkommen att skänka saker till Göteborgs Stadsmission. Insamlingscentral finns belägen i Bellevue, Gamlestaden på Korpralsgatan 2. Öppet vardagar kl 8.30-16.30. 
Vill du att de hämtar dina gåvor så är du välkommen att boka hämtning genom att ringa 031-84 20 20 eller mejla till