Nyheter

Byggnation stora parkeringen

Uppdaterad information från kommunen

Kommunen har uppdaterat sin tidsplan för bygget av BMSS-boende på Varnhemsgatan, det som idag är vår stora parkering. 
Vi arrenderar den marken från kommunen.

Den nya tidsplanen som kommunen informerat oss om ser ut på följande vis:
  • Projektering (start): kvartal 4, 2023
  • Produktionsstart: kvartal 4, 2024
  • Slutbesiktning: kvartal 1, 2026
  • Verksamhetsstart: kvartal 1, 2026
Som tidsplanen ser ut idag kommer vårt arrende därmed att sägas upp i kvartal 3, 2024.
Det innebär att vi under projekttiden blir av med samtliga parkeringsplatser på den stora parkeringen. Kommunen har dock informerat oss om att vi ska få tillbaka cirka hälften av platserna när projektet är färdigt. 

För mer information om kommunens projekt se följande länk: https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0305/17

N
otera att detta helt och hållet är Göteborgs stads projekt, alltså inget föreningen är delaktiga i, utöver att Göteborgs stad nyttjar mark som idag arrenderas av föreningen.