Nyheter

Borttag av Portkod

Från och med den 1 JUNI kommer föreningens portkod att försvinna och därmed inte längre vara möjlig att använda för att ta sig in i våra entréer. Detta är ett steg i att förstärka föreningens skalskydd och öka säkerheten för våra medlemmar. Detta då en portkod lätt sprids till obehöriga. 
I framtiden är det därför våra nya "taggar" som ska användas för att ta sig in genom våra entréer. Utöver "taggarna" är det precis som tidigare även möjligt att använda sin hemnyckel för att ta sig in. 
Varje medlem kan också öppna sin entré fjärrstyrt genom Aptus-appens "låsa" funktion.