Nyheter

Hjärtstartare

Nu i december har föreningen köpt in och installerat en hjärtstartare. Den finns tillgänglig dygnet runt, för medlemmar och allmänhet vid en krissituation, på väggen vid källaringången i närheten av Lars Kaggsgatan 28D. Vi hoppas självklart aldrig ha ett behov av hjärtstartaren, men om en krissituation skulle uppstå finns den på plats och kan förhoppningsvis rädda liv. 

Mer information om hjärtstartaren går att hitta här på hemsidan: Hjärtstartare
Vår hjärtstartare är även registrerad hos sveriges hjärtstartarregister: Hjärtstartarregistret

 

Såhär använder du Hjärtstartaren - Instruktioner ges även av hjärtstartaren vid användning

Borttag av Portkod

Från och med den 1 JUNI kommer föreningens portkod att försvinna och därmed inte längre vara möjlig att använda för att ta sig in i våra entréer. Detta är ett steg i att förstärka föreningens skalskydd och öka säkerheten för våra medlemmar. Detta då en portkod lätt sprids till obehöriga. 
I framtiden är det därför våra nya "taggar" som ska användas för att ta sig in genom våra entréer. Utöver "taggarna" är det precis som tidigare även möjligt att använda sin hemnyckel för att ta sig in. 
Varje medlem kan också öppna sin entré fjärrstyrt genom Aptus-appens "låsa" funktion.

Byggnation stora parkeringen

Uppdaterad information från kommunen

Kommunen har uppdaterat sin tidsplan för bygget av BMSS-boende på Varnhemsgatan, det som idag är vår stora parkering. 
Vi arrenderar den marken från kommunen.

Den nya tidsplanen som kommunen informerat oss om ser ut på följande vis:
  • Projektering (start): kvartal 4, 2023
  • Produktionsstart: kvartal 4, 2024
  • Slutbesiktning: kvartal 1, 2026
  • Verksamhetsstart: kvartal 1, 2026
Som tidsplanen ser ut idag kommer vårt arrende därmed att sägas upp i kvartal 3, 2024.
Det innebär att vi under projekttiden blir av med samtliga parkeringsplatser på den stora parkeringen. Kommunen har dock informerat oss om att vi ska få tillbaka cirka hälften av platserna när projektet är färdigt. 

För mer information om kommunens projekt se följande länk: https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0305/17

N
otera att detta helt och hållet är Göteborgs stads projekt, alltså inget föreningen är delaktiga i, utöver att Göteborgs stad nyttjar mark som idag arrenderas av föreningen.

Välkommen till nya hemsidan

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

 

Byggnation stora parkeringen

Information om planerad byggnation vid Varnhemsgatan – Lars Kaggsgatan


Fastighetskontoret för Göteborgs Stad har ansökt om planbesked för bostäder med särskild service vid Varnhemsgatan, dvs den ytan som vi idag kallar ”stora parkeringen” som kommunen arrenderar ut till föreningen.
Angöringen föreslås ske från Lars Kaggsgatan och förslaget innebär en enhet med 8 - 12 bostäder i 2 - 3 plan. Idag rymmer ytan 58 parkeringsplatser. Om förslaget går igenom skulle detta innebära att samtliga parkeringsplatser inte kommer kunna användas under byggtiden. Om vi får fortsätta hyra parkeringsplatserna efter byggnationen är också oklart i dagsläget.
Det som pågår just nu är att kommunen jobbar med att ta fram en detaljplan och i april tas beslut om planen kan gå ut på samråd. Inför samrådet har styrelsen bjudit in Stadsbyggnadskontoret för en infoträff där alla medlemmar kommer få möjlighet att granska förslaget och framföra sina synpunkter.
Info om när vi får möjlighet att överklaga finns i bilaga. Vi i styrelsen kollar på att ta fram en gemensam mall för överklaganden som kommer att finnas tillgänglig på expeditionen.

Notera att föreningen inte har något med detta förslaget att göra utan detta är kommunens mark och förslag. Skulle det vara så att ni redan nu har frågor så hänvisar vi dessa till kommunens kontaktpersoner.

I bilagan finns information om hur planprocessen går till.

Kontaktpersoner Göteborg Stad
Ulrika Lindahl Stadsbyggnadskontoret 031-368 18 87
Ange diarienummer BN0305/17


Caroline Carlsson Fastighetskontoret 031-368 13 99

Ange diarienummer FN5302/16


Lite kort om planprocessen:

Efter samrådet arbetar stadsbyggnadskontoret vidare med förslaget och bearbetar inkomna synpunkter. Därefter går detaljplaneförslaget på granskning, då har man återigen möjlighet att yttra sig. Vill man lämna synpunkter på förslaget till detaljplan ska man göra det skriftligen (brev eller mail) under samråds- och/eller senast under granskningstiden. Sedan tas antagandehandlingar fram och byggnadsnämnden kan anta planen. Om planen inte överklagas får den laga kraft.


Vänliga hälsningar, Styrelsen

Dokument

Varnhemsgatan samråd fram till 20200603.pdf
Information om planerad byggnation vid Varnhemsgatan