Gästnätverk

Föreningen har tillgång till gästnätverk i föreningslokalen "Puben".
Via nätverket kan man strömma media till TV:n som finns tillgänglig i lokalen. Nedan följer information om hur man kopplar upp sig mot nätverket och hur man kan casta media till TV:n. 

Ansluta sig till nätverket (SSID: Publokalen)

Steg 1:

Alternativ 1: Scanna QR-koden som sitter på väggen bredvid TV:n.
Alternativ 2: Leta upp nätverket som heter "Publokalen" i din enhet och tryck på koppla upp dig. 

Steg 2:
Du kommer nu att skickas till en sida med användarvillkor, läs noga igenom dessa användarvillkor och tryck sedan på godkänn. 

Steg 3: 
Du är nu uppkopplad emot internet och kommer att skickas vidare till denna sida där du kan få mer information om hur man castar media till TV:n.

Casta media till TV:n

Casta via Chromecast:
Chromecast finns inkopplad i TV:n, den har namnet "Puben" när du söker efter den på din enhet.
Se följande för information om hur man castar olika media till en chromecast: 
https://support.google.com/chromecast/topic/4602553 - Cast from Chrome to your TV
https://support.google.com/chromecast/answer/3006709 - Cast video from Chromecast-enabled apps to your TV
https://support.google.com/android/answer/12768500 - Cast music & video from your phone to a device

Alternativ casting via TV:ns inbyggda funktion:
Först och främst måste du vara uppkopplad mot nätverket (SSID:Publokalen) för att kunna casta till TV:n, se föregående stycke för att koppla upp dig emot nätverket.

Casta från app/hemsida (tex youtube)
Gå till appen/videon du vill casta till TV:n och leta efter följande symbol:

Tryck på symbolen och välj Philips TV:n
Önskad media kommer sedan att spelas upp på TV:n.
Se följande länk för mer info om hur man castar:

Casta från youtube - https://support.google.com/youtube/answer/7640706?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Skärmdela från mobil/dator
Philips använder sig av Miracast för att skärmdela och casta från enheter. Miracast är kompatibelt med följande operativsystem:

  • Windows 8.1 eller senare
  • Windows phone 8.1 eller senare
  • Android 4.4 eller senare
  • Blackberry 10.2.1 eller senare
  • Apple har inte support för Miracast eller Philips Wireless Screencasting
**Notera att i vissa fall kan det krävas uppdatering av mjukvaran för att aktivera funktionen, även om enheten är Miracast-certifierad.

För mer information om att casta till en Philips TV, se följande länk: https://www.usa.philips.com/c-f/XC000007552/how-can-i-wirelessly-cast-content-to-my-philips-tv